#

کلاس «نمایش عروسکی»

 • مناسب سن: ۶ سال به بالا
 • ظرفیت کلاس: حداکثر ۱۲ نفر

کلاس «نویسندگی خلاق»

 • مناسب سن: ۱۰ سال به بالا
 • ظرفیت کلاس: حداکثر ۱۰ نفر

کلاس «نمایش ایرانی»

 • مناسب سن: ۱۰ سال به بالا
 • ظرفیت کلاس: حداکثر ۱۲ نفر

کلاس «بازیگری مقابل دوربین»

 • مناسب سن: ۱۰ سال به بالا
 • ظرفیت کلاس: حداکثر ۱۲ نفر

کلاس «نمایشنامه نویسی»

 • مناسب سن: ۱۸ سال به بالا
 • ظرفیت کلاس: حداکثر ۱۰ نفر

کلاس «گریم و چهره آرایی»

 • مناسب سن: ۱۸ سال به بالا
 • ظرفیت کلاس: حداکثر ۸ نفر

کلاس «بازیگری بزرگسالان» (۱۸+سال)

 • مناسب سن: ۱۸ سال به بالا
 • ظرفیت کلاس: حداکثر ۱۲ نفر

کلاس «بازیگری نوجوانان»

 • مناسب سن: ۱۳ سال به بالا
 • ظرفیت کلاس: حداکثر ۱۲ نفر

کلاس «بازیگری کودکان و نوجوانان»

 • مناسب سن: ۱۰ تا ۱۴ سال
 • ظرفیت کلاس: حداکثر ۱۲ نفر

کلاس «بازیگری کودکان»

 • مناسب سن: ۶ تا ۹ سال
 • ظرفیت کلاس: حداکثر ۱۲ نفر

کلاس «نمایش خلاق»

 • مناسب سن: ۴ تا ۶ سال
 • ظرفیت کلاس: حداکثر ۱۲ نفر